ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. 

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰੋ.

ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ. ਪਹੁੰਚੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ.

ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ

ਖਾਦ

YaraBela NS-21– CAN 27 ਤਬਦੀਲੀ ਖਾਦ

Biocult– Mycorrhizae & Trichoderma ਫੰਗੀ ਇਨੋਕਿulaਲੈਂਟ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ

ਉੱਲੀਮਾਰ

Captan 48 SC

Timorex

Property

Diplomat

Miravis Duo

Miravis Prime

Merivon

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ

Vayego

Scorpio

Minecto Pro

Velum Prime

Sivanto Prime

Cormoran

ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ

Chikara

Beloukha

ਹੋਰ

ਸਾਰੇ ਹੋਰ

Biodegradable Mulch Film by Film Organic: Vegetable Brochure

Biodegradable Mulch Film by Film Organic: Hemp Brochure

Biodegradable Mulch Film by Film Organic: Strawberry Brochure

Biodegradable Mulch Film by Film Organic: Melon Brochure

ਉਤਪਾਦ ਨਿਰੰਤਰਤਾ

ਖਾਦ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸਾਰੇ ਹੋਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਲੇਬਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ

ਖਾਦ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ

Allegro 500F Agricultural Fungicide– ਅੰਗੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਥ੍ਰੈਕਨੋਜ਼ (ਏਲਸੀਨੋਏ ਐਂਪਲੀਨਾ) ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ (ਟੇਬਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੈੱਡ ਆਰਮ (ਫੋਮੋਪਸਿਸ ਵਿਟੀਕੋਲਾ) ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ

Dual II Magnum Herbicide– ਫਸਲੀ ਉਪ-ਸਮੂਹ 13-07A ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਦਮਨ ਲਈ, ਕੈਨੇਬੇਰੀ (ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੌਦੇ)

Rootshield HC Biological Fungicide– ਫਸਲੀ ਸਮੂਹ 13-07ਬੀ (ਬੂਸ਼ਬੇਰੀ) ‘ਤੇ ਬੋਟ੍ਰਾਈਟਿਸ ਬਲਾਈਟ (ਬੋਟਰੀਟਿਸ ਸਿਨੇਰੀਆ) ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ

Altacor Insecticide (Chlorantraniliprole), Reg. No. 28981, ਪੋਮ ਫਲ (ਫਸਲ ਗਰੁੱਪ 11) ‘ਤੇ ਐਪਲ ਕਲੀਅਰਵਿੰਗ ਮੋਥ (ਸਿੰਨਥੇਡਨ ਮਾਇਓਪੇਫਾਰਮਿਸ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ

Phostrol Fungicide (Mono- and Dibasic Sodium, Potassium and Ammonium Phosphites), Reg. No. 30449, ਹੇਜ਼ਲਨਟਸ ‘ਤੇ ਫਾਈਟੋਫਥੋਰਾ ਰੂਟ ਰੋਟ (ਫਾਈਟੋਫਥੋਰਾ ਐਸਪੀਪੀ) ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ

Elevate 50 WDG Fungicide (fenhexamid), Reg. No. 25900 ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ (2017-5716) ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਬਲਬ ਪਿਆਜ਼ (2017-5718) ‘ਤੇ ਬੋਟ੍ਰਾਈਟਿਸ ਲੀਫ ਬਲਾਈਟ (ਬੋਟਰੀਟਿਸਕੁਆਮੋਸਾ) ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ।

Select Emulsifiable Concentrate Postemergence Herbicide (clethodim), Reg. No. 22625, ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼, ਲੀਕ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾਗਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ

Authority® Supreme Herbicide– ਖੇਤ ਮਟਰ, ਛੋਲਿਆਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਕੋਨੀਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ।.

Admire– ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਪੰਮੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ.

Poast Ultra– ਤੁਲਸੀ ਵਿਚ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਬੂਟੀਆਂ (ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ) ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦਮਨ ਲਈ.

Closer

  • ਐਫੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਗਸ ਬੱਗਾਂ (ਦਾਗ਼ੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬੱਗ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਗ (ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 13-07 ਬੀ) ਤੇ ਲੀਫਾਪਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ
  • ਐਫੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਗਸ ਬੱਗਸ (ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪੌਦੇ ਬੱਗਾਂ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗਲੋਬ ਆਰਟੀਚੋਕਸ ‘ਤੇ
  • ਐਫੀਡਜ਼ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਲਈ ਐਸਪੈਰਾਗਸ ਤੇ ਐਸਪੈਰਾਗਸ ਫਰਨ ਲਈ
  • ਕੈਨਬੇਰੀ (ਫਸਲ ਉਪ ਸਮੂਹ 13-07 ਏ) ਤੇ ਲੀਗਸ ਬੱਗਸ (ਦਾਗ਼ੀ ਪੌਦਾ ਬੱਗ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ
  • ਕਿinoਨੋਆ ਤੇ ਲੀਗਸ ਬੱਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ

Kocide Fungicide– ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲ (ਬਾਗ਼) ਚੁਕੰਦਰ ਤੇ ਸੇਰਸਕੋਸਪੋਰਾ ਪੱਤਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ.

ALTACOR® insecticide– ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 12-29 ਪੱਥਰ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਘੱਟ ਆੜੂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਬੋਰਰ ਅਤੇ ਆੜੂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਬੋਰਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ.

Diplomat 5SC Fungicide– ਅੰਗੂਰ ‘ਤੇ ਡਾਨ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਅਤੇ ਫੋਮੋਪਸਿਸ ਫਲ ਸੜਨ, ਕੈਨਬੇਰੀ’ ਤੇ ਪਾਡਰਰੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਸੜਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ‘ਤੇ ਫੋਮਪਸਿਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ / ਫਲਾਂ ਦੀ ਸੜਨ (ਖੇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ)

Beleaf– ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਿਸ਼ ਪਲਾਂਟ ਬੱਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੇਟ.

ਸਾਰੇ ਹੋਰ

Kleengrow

ਉਤਪਾਦ ਗਾਈਡ


ਸਿੰਜੈਂਟਾ ਉਤਪਾਦ ਗਾਈਡ

2021 Pome fruit quick reference guide

2021 Grape quick reference guide